Găsiţi un reprezentant local

O MARCĂ CERTIFICATĂ

Marca Hansa se evidenţiază mai ales prin calitatea superioară a tuturor produselor sale. Toate aparatele electrocasnice fabricate la Wronki deţin certificate de siguranţă, de compatibilitate electromagnetică şi de performanţă energetică. De asemenea, acestea corespund tuturor normelor necesare de protecţie a mediului. Printre cele mai importante acreditări ale companiei se numără Sistemul de management al calităţii (certificat de PCBC şi DQS) conform standardului ISO 9001, implementat în 1994, certificatul de mediu ISO 14001 şi certificatul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu cerinţele standardului PN-N-18001. Aceste certificări prestigioase reprezintă pentru clienţii Hansa o garanţie privind menţinerea unui înalt standard de calitate pentru toate produsele companiei.
Merită subliniat faptul că prezenţa produselor Hansa pe pieţele din străinătate dovedeşte că acestea au obţinut certificările externe necesare. În plus, compania este membră a Fundaţiei europene pentru managementul calităţii.
Managementul calităţii reprezintă unul dintre factorii principali care au contribuit la permanentizarea calităţii şi competitivităţii produselor Hansa, precum şi la creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor.