Găsiţi un reprezentant local

 1. Dispoziții generale

  1. Acest regulament („Regulament”) stipulează principiile de furnizare a serviciilor oferite pe site-ul web la adresa www.hansa-home.ro și pe subsite-urile sale web (denumite în continuare „Site-ul web”), de către „Amica S.A.”, cu sediul social în Wronki, strada Mickiewicza 52 (cod poștal: 64-510 Wronki), Polonia, înregistrată în registrul comerțului ținut de Tribunalul Districtual din Poznań – Nowe Miasto și Wilda din Poznań, secția a noua comercială a Registrului Judiciar Național, sub KRS nr. 0000017514, capital social: 15.550.546,00 PLN, vărsat integral, CIF (cod de identificare fiscală) 763-000-34-98, (denumită, de asemenea, în cele ce urmează „Amica” sau „Compania”), principiile de utilizare a Site-ului web de către persoane fizice (denumite, de asemenea, în cele ce urmează „Utilizatorul”) și a serviciilor oferite prin intermediului Site-ului web, precum și principiile de protecție a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, dacă Utilizatorul este o persoană fizică.

  2. Utilizarea Site-ului web este reglementată de prezentul Regulament. Prezentul Regulament se aplică atât Site-ului web, cât și serviciilor specifice oferite prin intermediul Site-ului web, exceptând cazul în care anumite dispoziții ale unui regulament separat prevăd contrariul. Dacă este furnizat un anumit serviciu pe baza unor dispoziții speciale (regulament separat), Site-ul web, înainte de a pune la dispoziție serviciul pentru prima dată, solicită Utilizatorului să citească regulamentul și să-și exprime în mod explicit acordul cu privire la conținutul regulamentului.

  3. Înainte de a utiliza Site-ul web, Utilizatorul are obligația de a citi Regulamentul. În timpul utilizării Site-ului web, sub absolut orice formă, Utilizatorul declară și confirmă faptul că a citit prezentul Regulament, este de acord cu dispozițiile sale și are obligația de a le respecta.

  4. Regulamentul este disponibil pe Site-ul web, gratuit, într-o formă care permite Utilizatorului să obțină, să înregistreze, să afișeze și să imprime Regulamentul printr-un sistem care integrează tehnologia informației și comunicațiilor. 

 1. Drept de autor și alte drepturi de proprietate necorporale

  1. Absolut toate informațiile, datele și materialele puse la dispoziție pe Site-ul web (inclusiv nume, mărci comerciale, tipuri de sigle, culori, fotografii, elemente grafice, aspect al site-ului web, descrieri ale produselor, fișiere audio-video etc.) și orice alte drepturi de proprietate necorporale asociate cu conținutul Site-ului web aparțin Companiei sau entităților cu care Compania a încheiat acorduri corespunzătoare, fiind protejate de dreptul de autor, drepturi de protecție a mărcii comerciale sau alte drepturi.

  2. Utilizatorul poate folosi resursele Site-ului web exclusiv pentru uz personal. În special, fără o autorizație în scris eliberată de Companie, se interzice cu strictețe distribuirea, trimiterea, modificarea, postarea conținutului pe alte site-uri web, furnizarea de legături și utilizarea totală sau parțială a Site-ului web, inclusiv a informațiilor, datelor și materialelor menționate la punctul 2.1, în scopuri comerciale sau publice. De asemenea, este interzisă eliminarea oricărei informații privind dreptul de autor și alte drepturi de proprietate necorporale, de exemplu drepturi de protecție a mărcii comerciale. 

 1. Tipurile și sfera serviciilor furnizate prin mijloace electronice

3.1. Pe Site-ul web, Utilizatorul poate folosi următoarele servicii disponibile public:

a. Serviciul de informații – permite Utilizatorului să răsfoiască și să citească informațiile puse la dispoziție pe Site-ul web cu privire la produsele mărcii HANSA, operațiunile Companiei, campanii promoționale și alte servicii asociate cu marca HANSA;

b. Serviciul descărcare – permite Utilizatorului să descarce fișiere cu elemente puse la dispoziție pe Site-ul web, de exemplu fișă a produsului, manual de utilizare, etichetă energetică;

c. Serviciul formular de contact special - Formular de contact general – permite Utilizatorului să trimită întrebări pe orice temă aleasă de Utilizator;

(denumite în continuare în mod colectiv „Serviciile” și separat „Serviciul”).

3.2. Acordul privind furnizarea Serviciului de informații prin mijloace electronice este încheiat atunci când Utilizatorul accesează Site-ul web la adresa www.hansa-home.ro și subsite-urile sale sau oricare dintre subsite-urile sale, și încetează după ce Utilizatorul părăsește toate subsite-urile Site-ului web.

3.3. În cazul altor Servicii decât Serviciul de informații menționat la punctul 3.2., acordul privind furnizarea Serviciului prin mijloace electronice este încheiat atunci când Utilizatorul începe să folosească un anumit Serviciu și încetează în momentul în care Utilizatorul întrerupe utilizarea Serviciului, exceptând cazul în care Regulamentul prevede altă dată pentru încheierea sau încetarea acordului privind furnizarea Serviciului prin mijloace electronice.

3.4. Serviciile indicate la punctul 3.1 sunt furnizate gratuit, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

3.5. Compania își rezervă dreptul de a suspenda temporar Site-ul web sau Serviciile sale specifice pentru a efectua lucrări de întreținere sau pentru a opera modificări ale Site-ului web/Serviciilor.

3.6. În măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, Compania își rezervă dreptul de a elimina sau a modifica funcțiile și conținutul Site-ului web sau ale Serviciilor specifice, de a-i interzice Utilizatorului să acceseze Site-ul web, precum și de a opera modificări ale regulamentului de utilizare a Site-ului web sau a Serviciilor specifice. 

 1. Cerințe tehnice

  1. Pentru a utiliza Site-ul web și Serviciile furnizate de Site-ul web trebuie îndeplinite următoarele cerințe tehnice:

   1. Browser: cea mai recentă versiune de IE, Firefox, Chrome sau Opera sau versiunea care precedă cea mai recentă versiune;

   2. Sisteme de operare: Windows, Mac OS, Linux, Android sau iOS;

   3. Browserul trebuie să accepte JavaScript, versiune de plugin Adobe FlashPlayer 9+,HTML5;

   4. Acces la internet;

   5. Casetă e-mail – dacă Utilizatorul este de acord să primească informații/răspunsuri pe e-mail;

   6. Acceptarea modulelor cookie și localStorage html5. 

 1. Serviciul de informații

  1. Amica permite Utilizatorilor să răsfoiască, să afișeze și să citească informațiile și materialele (inclusiv fotografii, texte, elemente grafice, date și materiale audio-video etc.) puse la dispoziție pe Site-ul web și în special informațiile și materialele referitoare la produsele mărcii HANSA, campanii promoționale și alte servicii asociate cu produsele Amica.

  2. Amica face tot posibilul să se asigure că informațiile prezentate pe Site-ul web, în special cele referitoare la produsele mărcii HANSA, sunt corecte și demne de încredere. Cu toate acestea, informațiile de pe Site-ul web au scop pur informativ, iar datele tehnice detaliate pentru produsele prezentate pe Site-ul web se găsesc la punctele de vânzare cu amănuntul. Informațiile furnizate pe Site-ul web nu constituie o ofertă în sensul dispozițiilor Codului civil polonez.

  3. Deși depune toate eforturile necesare, Compania nu poate garanta fidelitatea culorilor fotografiilor prezentate pe Site-ul web deoarece afișarea acestora depinde de setările și de rezoluția ecranului.

  4. Site-ul web poate conține legături către alte site-uri web, inclusiv site-uri web de rețele sociale, și poate direcționa automat Utilizatorul spre alte site-uri web care nu sunt întreținute de Amica. Amica nu răspunde pentru conținuturile postate pe alte site-uri web la care direcționează Utilizatorul sau pentru alte site-uri web încorporate în Site-ul web. Mai mult, Amica nu răspunde pentru eventualele consecințe ale utilizării unor astfel de site-uri web.

  5. Compania își rezervă dreptul de a opera oricând modificări ale tuturor sau ale unora dintre informațiile și materialele conținute de Site-ul web. 

 1. Utilizarea Site-ului web. Obligațiile Utilizatorului

  1. Utilizatorul are obligația de a utiliza Site-ul web și Serviciile oferite pe Site-ul web în conformitate cu legea, cu Regulamentul și cu caracteristicile Serviciului respectiv, precum și în armonie cu principiile coexistenței sociale și ale bunelor practici.

  2. Utilizatorul nu trebuie să recurgă la acțiuni de încălcare a legii, a bunelor practici, a proprietății sau a drepturilor morale ale unor terți și, în special, nu trebuie să utilizeze datele altor persoane ca și cum ar fi propriile sale date.

  3. Este strict interzisă furnizarea de către Utilizator a unui conținut ilegal sau ofensator prin intermediul Site-ului web sau a unor informații de natură să inducă în eroare, precum și a unui conținut care ar putea cauza interferențe sau deteriorarea sistemelor IT.

  4. Utilizatorul nu trebuie să dezvăluie informații confidențiale sau proprietare prin intermediul Site-ului web.

  5. Utilizatorul Site-ului Web și/sau Serviciilor specifice nu poate fi decât un adult, care are capacitate deplină de a efectua acte juridice. Minorul și/sau persoana care nu are capacitate juridică deplină poate fi Utilizator cu consimțământul unui părinte sau altui reprezentant legal.

  6. În măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, Amica își rezervă dreptul de a diferenția criteriile în baza cărora Utilizatorii au dreptul să utilizeze unele părți ale Site-ului web/unele Servicii. 

 1. Rezerve, excluderi și limitări

  1. Compania depune toate eforturile să se asigure că Site-ul web poate fi accesat prin diferite configurații ale software-ului și echipamentelor disponibile pe piață. Totuși, Compania nu garantează că o anumită configurație va permite Utilizatorului să utilizeze întregul Site web sau Serviciile sale specifice. Mai mult, utilizarea totală sau parțială a Site-ului web sau unui anumit Serviciu poate necesita o anumită configurație a software-ului sau a echipamentului.

  2. Compania nu răspunde pentru conținutul și siguranța site-urilor web care aparțin altor entități ale căror legături sunt furnizate pe Site-ul web, care au fost încorporate în Site-ul web sau la care Utilizatorul a fost direcționat automat.

  3. Prin prezenta, Compania anunță că utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, cum ar fi Site-ul web sau e-mail-ul, nu garantează confidențialitatea datelor transmise și nici absența altor riscuri, cum ar fi virușii informatici.

  4. În limitele sale legale, Compania nu răspunde pentru:

   1. Daunele cauzate unor terți ca urmare a utilizării Site-ului web sau Serviciilor specifice de către Utilizator într-o manieră ce contravine Regulamentului sau dispozițiilor legale aplicabile în momentul respectiv;

   2. Daunele cauzate unor terți rezultate în urma prezentării de către Utilizator a unor date incorecte, inexacte, incomplete sau înșelătoare;

   3. Daunele rezultate în urma unor erori grave produse în timpul configurării dispozitivului receptor al Utilizatorului;

   4. Daunele asociate cu utilizarea datelor și informațiilor de pe Site-ul web de către Utilizator pentru investiții, scopuri economice sau de afaceri etc. 

 1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului

  1. Utilizarea anumitor Servicii oferite de Site-ul web poate necesita din partea Utilizatorului să prezinte date cu caracter personal. În acest caz, prezentarea acestui tip de date este voluntară. Totuși, acest lucru poate fi necesar pentru furnizarea unui anumit Serviciu.

  2. „Amica S.A.”, cu sediul social în Wronki, strada Mickiewicza 52, cod poștal: 64-510 Wronki, Polonia, este administratorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului (denumit în continuare, în acest paragraf, „Administratorul”), exceptând cazul în care este indicat în mod expres alt administrator al datelor cu caracter personal.

  3. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi prelucrate de Administrator în următoarele scopuri: autorizarea furnizării unui Serviciu pentru Utilizator în cadrul Site-ului web, gestionarea întrebărilor și plângerilor depuse de Utilizator, iar în cazul în care Utilizatorul își dă în mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, datele vor fi prelucrate și în acest scop.

  4. Utilizatorul va avea următoarele drepturi: a) drept de acces la informațiile cuprinse în datele sale cu caracter personal; b) dreptul de a dispune rectificarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor inexacte; c) dreptul de a se opune prelucrării care cauzează sau ar putea cauza daune sau disconfort; d) dreptul de a împiedica prelucrarea pentru marketing direct; e) dreptul de a se opune oricăror decizii luate prin mijloace automate. Pentru a-și exercita drepturile menționate în fraza anterioară, Utilizatorul poate trimite solicitarea sa la următoarea adresă de e-mail: kontakt@amica.com.pl.

  5. Administratorul respectă dreptul la viață privată al Utilizatorului și înțelege importanța confidențialității și protecției datelor cu caracter personal colectate. Ca parte a angajamentului Administratorului față de dreptul la viață privată și securitatea Utilizatorului, Administratorul va respecta cele mai înalte standarde de siguranță în raport cu datele cu caracter personal prelucrate.

  6. Consimțământul Utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru primirea de informații comerciale de la Administrator pe adresa de e-mail specificată de Utilizator și pentru utilizarea de către Administrator a poștei electronice în scopuri de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului poate fi formulată printr-un e-mail trimis la kontakt@amica.com.plsau în scris prin poștă, la adresa indicată în partea introductivă a prezentului Regulament.

  7. Datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori sunt stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

  8. În cazul în care datele cu caracter personal furnizate suferă o modificare, Utilizatorul va notifica Amica în acest sens. În caz contrar, Amica ar putea fi pusă în imposibilitatea de a furniza Serviciul/Serviciile sau anumite caracteristici ale acestora sau de a răspunde Utilizatorului, iar într-o astfel de situație Amica nu va fi considerată responsabilă. 

 1. Statistici și module cookie

  1. Amica poate utiliza orice instrumente pentru crearea de statistici privind vizitarea Site-ului web și traficul Utilizatorului pe Site-ul web. Informațiile care nu reprezintă date cu caracter personal, cum ar fi sistemul de operare folosit de Utilizator, tipul și versiunea de browser, numărul de accesări ale Site-ului, pot fi colectate automat în acest scop.

  2. Site-ul web poate înregistra și citi module cookie care permit identificarea Utilizatorului pentru a simplifica operațiile efectuate pe Site-ul web. Utilizarea modulelor cookie nu permite Site-ului web să colecteze date cu caracter personal ale Utilizatorilor. Prin utilizarea Site-ului web, Utilizatorul acceptă plasarea de module cookie în browserul său și e-mail-uri bazate pe HTML, în conformitate cu Politica privind modulele cookie. 

 1. Plângeri

  1. În cazul în care are întrebări sau nelămuriri cu privire la regulamentul de utilizare a Site-ului web, Utilizatorul poate contacta un angajat al companiei scriind la: kontakt@amica.com.pl.

  2. Utilizatorii Site-ului web pot depune plângeri cu privire la problemele legate de utilizarea Site-ului web și a Serviciilor specifice. Utilizatorii pot depune plângeri trimițându-le prin:

   1. Poștă la următoarea adresă: Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland sau

   2. E-mail la următoarea adresă: kontakt@amica.com.pl,

în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului care face obiectul plângerii.

3. O plângere trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

Datele persoanei care depune plângerea (numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, dacă Utilizatorul deține una), Descrierea problemei care face obiectul plângerii.

4. Compania procesează plângerile în termen de 14 zile de la data primirii. Rezultatul plângerilor va fi trimis imediat la adresa indicată în plângere. În cazuri deosebit de complexe, termenul-limită sus-menționat poate fi prelungit, iar în această situație persoana care depune plângerea va fi notificată cu privire la prelungirea termenului și cu privire la noul termen-limită pentru procesarea plângerii.

5. În măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, , plângerile care conțin date incorecte sau incomplete, după cum se indică la punctul 10.3, sau care sunt trimise după expirarea termenului-limită prevăzut la punctul 10.2 nu vor fi procesate.

 1. Dispoziții finale

  1. Amica are dreptul de a opera modificări ale Regulamentului. Modificările Regulamentului nu trebuie să limiteze drepturile obținute de Utilizatori înainte de introducerea modificărilor.

  2. Modificările Regulamentului trebuie postate sub forma unui text unificat al Regulamentului pe Site-ul web și comunicate pe site-ul principal al Site-ului web cu 7 zile înainte, într-o manieră potrivită care permite Utilizatorilor să analizeze respectivele modificări.

  3. Utilizatorul trebuie să citească imediat modificările deoarece utilizarea Site-ului web sau a Serviciilor specifice, după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Regulamentului, echivalează cu acceptarea de către Utilizator a noilor dispoziții ale Regulamentului.

  4. Dacă nu acceptă modificările, Utilizatorul nu mai trebuie să utilizeze Site-ul web și trebuie să notifice imediat Compania cu privire la decizia sa.

  5. Legislația aplicabilă pentru toate relațiile juridice care rezultă din Regulament este dreptul material polonez.  

  6. Dispozițiile acestui Regulament nu încalcă sub nicio formă dispozițiile imperative ale legislației. Dispozițiile imperative ale legislației nu pot fi excluse în legătură cu relațiile dintre Companie și Utilizator prin prezentul Regulament. Aceasta înseamnă că în orice caz care demonstrează că o anumită dispoziție contravine acestor dispoziții legale imperative, aceasta nu se va aplica la relațiile dintre Companie și Utilizator și va trebui înlocuită de respectiva dispoziție legală imperativă.

  7. Prezentul Regulament intră în vigoare la 14.06. 2017.

 

 

POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

1. Modul în care utilizăm „modulele cookie”. Prin prezenta, Amica „S.A.”, cu sediul social în Wronki, strada Mickiewicza 52 (cod poștal: 64-510 Wronki), Polonia, informează că, pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului web și a furniza servicii la cele mai înalte standarde, site-ul web folosește „module cookie”.

2. Ce sunt „modulele cookie”? „Module cookie” înseamnă date de computer, în special fișiere text stocate în echipamentul terminal al utilizatorului, prevăzute pentru utilizarea cu paginile web. Aceste fișiere permit utilizatorului să identifice dispozitivul și să afișeze în mod corespunzător o pagină web adaptată preferințelor individuale. De obicei, „modulele cookie” conțin numele site-ului web de unde provin, timpul de stocare pe echipamentul terminal și un număr unic.

3. Ce fel de „module cookie” utilizăm?

Site-ul nostru web www.hansa-home.ro utilizează următoarele tipuri de „module cookie”:

- „Fixe” – fișiere care rămân pe dispozitiv pe durata specificată în parametrii „modulelor cookie” sau până când sunt eliminate manual de utilizator.

- „Sesiune” – fișiere temporare care se află pe dispozitivul dumneavoastră până când părăsiți site-ul web sau dezactivați software-ul (browserul web).

Site-ul web utilizează „module cookie” „proprii” și „module cookie” „terțe” – în ceea ce privește utilizarea Google Analytics, adică servicii de analiză a vizualizării site-urilor web puse la dispoziție de Google, Inc. „Modulele cookie” utilizate de Google au propria politică de confidențialitate.

Tipurile speciale de module cookie utilizate pe Site-ul web sunt următoarele:

 

Numele
„modulului cookie"
    
Tip
      
Utilizare
Cât durează modulul cookie

AmicaCookies

 

Fixe

 

Module cookie „proprii”
Tip de module cookie care stochează informații indiferent dacă
utilizatorul a fost sau nu de acord cu utilizarea modulelor cookie.  

1 an

AMICASESS

 

Fixe

 

Module cookie „proprii”
Sesiune utilizatori

2 ore

_ga

 

Fixe

 

Module cookie Google Analytics
Utilizate pentru a distinge utilizatorii.

2 ani

_gid

 

Fixe

 

Module cookie Google Analytics.
Utilizate pentru a distinge utilizatorii.

24 de ore

_gat

 

Fixe

 

Module cookie Google Analytics.
Utilizate pentru a regla rata de solicitare.

10 minut

 

 1. Conțin „modulele cookie” date cu caracter personal? „Modulele cookie” utilizate de Site-ul nostru web nu colectează și nu stochează date cu caracter personal ale Utilizatorului. 

 1. Dezactivarea „modulelor cookie”. Software-ul de navigare standard permite plasarea de „module cookie” pe echipamentul terminal. Aceste setări pot fi modificate pentru a bloca gestionarea automată a „modulelor cookie” în browser sau pentru a trimite o notificare de fiecare dată când „modulele cookie” sunt pe punctul de a fi trimise la dispozitivul utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitățile și utilizarea „modulelor cookie” sunt disponibile în setările software-ului (browser). Restricțiile în utilizarea „modulelor cookie” pot afecta într-o anumită măsură funcționalitatea disponibilă pe Site-ul web. 

 1. Detalii de contact. Dacă aveți întrebări sau observații, contactați-ne la kontakt@amica.com.pl. 

 1. Actualizări ale acestei politici. Din când în când, am putea actualiza această politică privind modulele cookie. Când facem acest lucru, publicăm modificările pe Site-ul nostru web. Această politică privind modulele cookie a fost actualizată ultima dată la 14.06.2017.